Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Liv Holm Andersen

Publiceret

14. januar
2015

Et Danmark i økonomisk, social og grøn balance

Mit Danmark er et Danmark i balance, hvor hensyn til økonomi, socialt udsatte, uddannelse til flest mulige, virksomheders vilkår og vores alles miljø mødes.

Den økonomiske balance opnår vi grundlæggende gennem vedvarende reformer. Reformerne skal sikre, at flere mennesker deltager i arbejdsfællesskabet, så flere kan forsørge sig selv og deres nærmeste samt sikre, at samfundets udgifter ikke overstiger indtægterne. Samtidig skal vi sikre virksomhederne gode kår samt investere i det offentlige – for vækst, jobs og velfærd. Det handler om at gå på to ben i forhold til at sikre alt det, vi gerne vil.

Regeringen har foretaget reformer på efterløns-, dagpenge-, kontanthjælps- og førtidspensionsområdet. Sigtet med reformerne har hele tiden været at skabe rammerne for flest muliges deltagelse i arbejdsfællesskabet og samtidig skabe råderum til at investere i vores fælles velfærd; i vores børn og unge, syge og gamle, klima og miljø. Som radikal er jeg glad for og stolt af dette, for jeg tror på to ting: At det øger trivslen hos den enkelte, når man kan forsøge sig og sine og har noget meningsfyldt at stå op til. Og at investering i alt det fælles er den helt rigtige vej at gå: uddannelse, sundhed, klima, daginstitutioner osv. Det kræver en sund økonomi.

For mig er de økonomiske reformer således ikke et mål i sig selv, men et middel. Sådan er det nu, og sådan vil det være fremover.

Den sociale balance opnår vi grundlæggende ved at skabe lige muligheder for alle. Hvad enten du er født i Gellerupparken eller Risskov, skal dine muligheder være de samme. Dine forældres månedsløn eller uddannelsesniveau må ikke være til hinder for, at du kan skabe dig et godt liv. Den sociale mobilitet er således altafgørende for mig. Derfor har regeringen afskaffet de særligt lave sociale ydelser, som blev indført under VKO, fordi de fastholdt mennesker i fattigdom og gjorde det svært for deres børn at deltage i helt almindelige sociale arrangementer som fødselsdage og sportsaktiviteter. Det er også derfor regeringen har sikret penge til flere pædagoger og øget kvalitet i daginstitutioner.

Vi ønsker at sætte det gode børneliv i højsædet, og derfor vi har investeret i folkeskolen og lavet en folkeskolereform som skal skabe en skole, der kan give flere børn nok med, og derfor har vi lavet en reform af erhvervsuddannelserne. Det er også derfor der, på flere forskellige områder, er løftet i bunden – til gavn for de mest udsatte. Eksempler herpå er en milliard til forbedrede forhold for plejekrævende ældre, massive investeringer i hidtil den underprioriterede psykiatri, mulighed for stofindtagelsesrum og dermed værdighed for misbrugere og meget mere. Sidst men ikke mindst er det også derfor vi har investeret mere end nogensinde før i uddannelse og efteruddannelse. 

Men vi er slet ikke færdige. Den sociale indsats kan fortsat forbedres. Vi skal blive bedre til at bruge pengene på socialområdet – ligesom vi naturligvis skal blive ved med at finde ressourcer til tage os af de mest udsatte, vores børn og vores unge. Fremadrettet skal vi i den grad også prioritere. Jeg vil derfor arbejde for massive investeringer i uddannelse, fordi uddannelse er et af de bedste redskaber, vi har, i bekæmpelsen af negativ social arv, og fordi uddannelse er et af Danmarks bedste kort i den internationale konkurrence.

Den grønne balance opnår vi grundlæggende ved at skabe et samfund i pagt med den natur, der omgiver os. Vores energikilder skal være vedvarende og vores samfundsindretning bæredygtig.

Det er ikke tilfældet i dag, og derfor har regeringen arbejdet målrettet på skabe grønne resultater. Vi har blandt andet lavet den mest ambitiøse klimaplan i verden med drastiske CO2-nedbringelser, vi har investeret 28,5 milliarder i en togfond, der skal skabe bedre kollektiv trafik i hele landet, og vi har lavet effektive cykelpakker, der i højere grad skal få folk til at tage cyklen. Initiativer, der desuden skaber arbejdspladser og øget beskæftigelse. Vi har også lavet både en naturfond og en storstilet genanvendelsesstrategi, så vi får mere natur og mindre affald via større genbrug.

Men kampen for et grønt Danmark og ikke mindst en grøn verden er på ingen måde slut endnu – tværtimod. Derfor skal Danmark beholde sin førerposition og samtidig gøre alt, hvad vi kan, for at sætte emnet på dagsorden i EU, FN og i alle tænkelige internationale arenaer. For der er hul igennem – både i USA og Kina. Og selvom vi er små i den store verden, kan vi gå foran med et godt eksempel, der kan inspirere andre og motivere dem til at følge efter os. Således kan vi spille en rolle for en sundere verden til vores børn og børnebørn – og vedblive at tjene penge på grøn teknologi.