Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Liv Holm Andersen

Publiceret

14. januar
2015

Et Danmark med det gode børneliv i højsædet

Mit Danmark er et Danmark, hvor alle børn og unge får en fair chance i livet. Derfor skal vi blive langt bedre til at tage hånd om børn, som er pårørende til psykisk sårbare forældre eller misbrugere. Vi skal kæmpe videre mod den vold, der foregår i hjemmet, og vi skal gøre mere for at give vores yngste kriminelle et bedre liv. Og vi skal sikre tryggere daginstitutioner og mere alsidige folkeskoler og ungdomsuddannelser, hvor der er plads til, at flere børn finder deres hylde og en god hverdag.

Derfor er jeg glad for, at regeringen har taget mange initiativer i retningen af at sikre det gode børneliv. Vi har prioriteret mange ekstra midler i bedre kvalitet og flere pædagoger i daginstitutionerne, hvilket skal skabe styrkede dagtilbud, give flere børn en god begyndelse på livet, og medvirke til at vi bekæmper den negative sociale arv.

Vi har lavet en folkeskolereform, der har fokus på alsidig undervisning og åben skole. Pædagoger og verden omkring skolen skal integreres bedre, så skoledagen gøres mere varieret og fysisk aktivitet spiller en større rolle. Sammen med flere timer, så der bliver mere tid til faglighed, tror vi på at dette vil gavne læringen og trivslen samt styrke det gode børneliv. Forløbet om folkeskolereformen har ikke været let, men vi har altså pligt til at huske, at dette handler om børnene og om at sikre, at flere børn får mere med!

Desuden har vi lavet tilsynsreform og skilsmissepakke, der styrker børn og unges vilkår. Den ene for anbragte børn og unge, hvor det har været en bunden opgave at sikre mere kvalitet i anbringelserne og bedre tilsyn med denne kvalitet, da vi har at gøre med vores mest sårbare børn og unge. Den anden for børn, der havner som kastebold mellem forældrene i en svær og ulykkelig situation. I det hele taget har vi fokuseret på at styrke børns rettigheder. Vi har oprettet et børnekontor under ombudsmanden for at forbedre børns klageadgang, Og vi har lavet en ambitiøs række initiativer til styrkelse af kampen mod overgreb mod børn og bedre hjælp til børn, som har været udsat for overgreb. Det omfatter bl.a. efteruddannelse til pædagoger, lærere mv. i forhold til at få øje på disse børn, specialiserede børnehuse, hvor alle de kompetencer, som skal bruges i en så forfærdelig situation, er samlet, samt rettighedsforebyggende arbejde blandt børn og unge.

Ligeledes har vi afskaffet VKOs særligt lave sociale ydelser, fordi ingen børn skal vokse op i fattigdom. Alle børn – uagtet deres forældres situation – har derimod krav på at vokse op med gode muligheder, og i min optik indbefatter dette altså muligheden for fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og julegaver.

Der er stadig meget at gøre, når det kommer til at tage hånd om børn, som vokser op med udsatte forældre. Og jeg vil gerne sætte endnu mere fokus på, at danske børn får bedre kendskab til deres rettigheder – faktisk er danske børn dårligst til børnerettigheder i Skandinavien. Ligeledes vil jeg gerne ratificere børnekonventionen, så børnerettigheder får et skarpt fokus. Dette anbefales tilmed af alle børneorganisationerne.

Udsatte børn og unge er vores alles ansvar. Og alle børn og unge er Danmarks fremtid. Derfor skal vi fortsætte med at forbedre vores system, så det er bedst muligt rustet til at tage hånd om de sårbare unge.

Danmark skal være et land, hvor alle børn, især de mest udsatte, er fællesskabets ansvar.